Chất nào sau đây thuộc loại amino axit?

Chất nào sau đây thuộc loại amino axit?

Amino axit là các phân tử hữu cơ quan trọng trong việc tạo thành protein, một loại phân tử có vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Có tổng cộng 20 loại amino axit khác nhau được sử dụng để tạo ra protein. Trong số này, 9 loại amino axit được coi là thiết yếu và không thể được tổng hợp bởi cơ thể, do đó chúng cần được cung cấp thông qua thực phẩm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại amino axit và xem xét chất nào trong số đó thuộc loại amino axit.

Các loại amino axit

Các amino axit được chia thành hai loại chính: amino axit thiết yếu và amino axit không thiết yếu.

Amino axit thiết yếu

Cơ thể không thể tổng hợp được các amino axit này, do đó chúng phải được cung cấp từ thực phẩm. Tổng cộng có 9 loại amino axit thiết yếu:

 1. Histidine
 2. Isoleucine
 3. Leucine
 4. Lysine
 5. Methionine
 6. Phenylalanine
 7. Threonine
 8. Tryptophan
 9. Valine

Amino axit không thiết yếu

Cơ thể có thể tổng hợp được các amino axit này, do đó chúng không cần phải được cung cấp từ thực phẩm. Tổng cộng có 11 loại amino axit không thiết yếu:

 1. Alanine
 2. Arginine
 3. Asparagine
 4. Aspartic acid
 5. Cysteine
 6. Glutamic acid
 7. Glutamine
 8. Glycine
 9. Proline
 10. Serine
 11. Tyrosine

Các chất thuộc loại amino axit

Dưới đây là danh sách các chất thuộc loại amino axit:

Alanine

Alanine là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C3H7NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và chuyển hóa glucose. Alanine cũng có khả năng tổng hợp glucose từ các chất khác.

Arginine

Arginine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C6H14N4O2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein, tổng hợp creatine và nitric oxide.

Asparagine

Asparagine là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C4H8N2O3. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và carbohydrate.

Aspartic acid

Aspartic acid là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C4H7NO4. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và carbohydrate.

Cysteine

Cysteine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C3H7NO2S. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và glutathione.

Glutamic acid

Glutamic acid là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C5H9NO4. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và carbohydrate.

Glutamine

Glutamine là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C5H10 NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và carbohydrate.

Glycine

Glycine là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C2H5NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và các chất khác như creatine và glutathione.

Histidine

Histidine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C6H9N3O2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và histamine.

Isoleucine

Isoleucine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C6H13NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và glycogen.

Leucine

Leucine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C6H13NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và glycogen.

Lysine

Lysine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C6H14N2O2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và carnitine.

Methionine

Methionine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C5H11NO2S. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và creatine.

Phenylalanine

Phenylalanine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C9H11NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và melanin.

Proline

Proline là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C5H9NO2. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và collagen.

Serine

Serine là một amino axit không thiết yếu với công thức hóa học là C3H7NO3. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và các chất khác như fosfolipid và sphingolipid.

Threonine

Threonine là một amino axit thiết yếu với công thức hóa học là C4H9NO3. Nó có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và các chất khác như fosfolipid và sphingolipid.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các loại amino axit và xem xét các chất nào trong số đó thuộc loại amino axit. Amino axit là thành phần cấu tạo của protein, một loại phân tử rất quan trọng trong cơ thể. Các amino axit được phân loại thành hai loại chính: amino axit thiết yếu và amino axit không thiết yếu.

Tổng cộng có 20 loại amino axit khác nhau được sử dụng để tạo ra protein, với 9 loại amino axit được coi là thiết yếu và không thể được tổng hợp bởi cơ thể. Các chất thuộc loại amino axit có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp protein và các chất khác trong cơ thể.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *